Filters
1 Hit in 0.045 sec

CONDITIONS` JUSTIFICATION AND DEFINITION FOR MINERAL WATER OF CALAGARIVKA DEPOSIT (WELL № 78) OF TERNOPILSKA OBLAST

Н. П. Олійник
2020 Odesa National University Herald Geography and Geology  
Н. П. Олійник, науковий співробітник ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», пров. Лермонтовський, 6, Одеса, 65014, Україна oleynik_gidro@ukr.net ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ КАЛАГАРІВСЬКОГО РОДОВИЩА (СВЕРДЛОВИНА № 78) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проаналізовано дані щодо підземних вод Калагарівського родовища (свердловина № 78) з 2012 по 2020 роки та в період проведення робіт з геолого-економічної оцінки експлуатаційних
more » ... ки експлуатаційних запасів мінеральних вод. Встановлено, що мінеральна вода характеризується як з підвищеним вмістом органічних речовин слабкомінералізована гідрокарбонатна кальцієво-натрієво-магнієва, натрієво-кальцієво-магнієва, кальцієво-магнієво-натрієва (або складного катіонного складу), нейтральна-слабколужна, холодна. Отримані результати досліджень та прогнозна оцінка якості вод дозволили визначити кондиції на мінеральну воду Калагарівського родовища (свердловина № 78). За своїми фізико-хімічними характеристиками, санітарно-мікробіологічними та радіологічними показниками задовольняють вимогам чинних нормативних документів, є кондиційними для використання у лікувальній практиці при внутрішньому застосуванні та для промислового фасування як мінеральні природні лікувально-столові. Ключові слова: Волино-Подільський артезіанський басейн, Калагарівське родовище, кондиції, мінеральні води, органічні речовини, фізико-хімічний склад. ВСТУП На території України розвідано 253 родовища підземних мінеральних вод, з них 81 родовище (89 ділянок) на підземні мінеральні столові та 172 родовища (240 ділянок) на підземні мінеральні лікувально-столові та лікувальні води [7]. Розвідані мінеральні води різноманітні за умовами формування, фізико-хімічним складом, специфікою якісного складу, призначенням до використання. Найбільшу цінність мають води з вмістом специфічних біологічно активних компонентів та сполук не нижче прийнятих бальнеологічних норм, тобто мінеральні природні лікувально-столові та лікувальні води (рис. 1) [1, 2]. According to the results obtained, there was worked out Conditions' certificate for mineral water of well № 78 of Calagarivka village of Ternopilska oblast.
doi:10.18524/2303-9914.2020.2(37).216573 fatcat:rx4226segnavthsozyrw6clune