Filters
1 Hit in 0.56 sec

Una experiència d'ensenyament de la sostenibilitat en l'arquitectura mitjançant debats transversals d'accés obert com a eines d'aprenentatge online

2014 JIDA  
RESUMEN El present article descriu una experiència d'aprenentatge en els cursos online a càrrec de la University Network for Architecture and Sustainability (UNAUS) vinculada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB): Restauració Sostenible, Edificació i Sostenibilitat i Tècniques SIG i Ecologia Urbana. En present article es descriu el mètode docent dels cursos, prenent com a eix vertebrador una de les eines que els caracteritza: el debat transversal organitzat en cada
more » ... anitzat en cada edició dels cursos, i els beneficis que aquest aporta. Es descriu i analitza el criteri metodològic bàsic adoptat per a l'organització del debat: el paper del moderador, a càrrec d'un expert convidat, l'elecció d'un tema que uneix transversalment els tres cursos, i l'accés obert al debat. La reflexió sobre una experiència docent d'aquestes característiques i els resultats obtinguts permeten arribar a conclusions que enriqueixen i amplien l'horitzó dels cursos online centrats en temes tècnics específics. ABSTRACT This paper deepens in the educational methodology of the e-learning experience conducted by the University Network for Architecture and Sustainability (UNAUS) in its online courses which are focussed on: Repair and Restoration for Sustainable Architecture, Building and Sustainability and GIS Techniques for Sustainable Development. This paper describes one of the learning tools that characterize them, a transversal debate organized in each edition of the courses, and the benefits it provides. Thus, we describe and analyze the basic methodological criteria adopted for the organization of the debate: the role of the moderator, conducted by an invited expert, the choice of a theme that cuts across the three courses and the open access to the debate, which are extremely enriching facts. The integrated and cross reflection on such a teaching experience and the results obtained allow important conclusions that expand the horizons of specific technical issues focused online courses.
doi:10.5821/jida.2014.5019 fatcat:xhkjtvqzxzbirp4fxebtiaoara