Filters
1 Hit in 0.037 sec

In situ oluşan enjektabl biyoparçalanabilir implant sistemler

Evren ALĞIN
1985 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
ÖZET Subkütan veya intramüsküler uygulanan, in situ oluşan enjektabl biyoparçalanabilir implantlar, etkin maddelerin kontrollü salımı açısından birçok avantaj sunan, mikroküreler ve standart implantlar gibi genel parenteral depo sistemlerine alternatif olma yolunda olan sistemlerdir. Bu derlemede, bu yeni implant sistemler; depo oluşum mekanizmaları, depo oluşturmada kullanılan materyalleri, hazırlama yöntemleri, uygulamaları, avantajları ve dezavantajları açısından incelenmiştir. ABSTRACT In
more » ... ştir. ABSTRACT In situ forming injectable biodegradable implants for subcutan or intramuscular administration offer many advantages for controlled drug delivery have become an alternative systems to common parenteral depot systems such as microspheres and standart implants. In this review; these newer implant systems were investigated with their depot formation mechanisms, materials used as depot components, preparation methods, applications, advantages and disadvantages.
doi:10.1501/eczfak_0000000039 fatcat:53r2yax3lzgnzbx2zueckwt62a