Filters
1 Hit in 0.038 sec

Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

Edita Príhodová
2017 Slavica litteraria  
doi:10.5817/sl2017-2-24 fatcat:ojxrraywuzg63aka2ia4oxwj6u