Filters
1 Hit in 0.036 sec

Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling?

Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Anita Salamonsen
2019 Barn  
Barn deltar i økende grad i familievernkontorenes obligatoriske foreldremekling ved samlivsbrudd.Det er i dag en fagpolitisk målsetting i Norge at dette skal bli regelen snarere enn unntaket. På dennemåten skal barns rett til å bli hørt innfris. I denne artikkelen undersøkes mekleres erfaringer frameklingsprosesser der barn har deltatt. Spørsmålet som stilles er: Hva gjør barns deltakelse medmeklingen? Oppmerksomheten er rettet mot betydningen av barns deltakelse for meklingsprosessen,aktørenes
more » ... prosessen,aktørenes roller og meklingens tema. Artikkelen bygger på kvalitative intervju med meklere mederfaring fra bruk av Barn i mekling-modellen (BIM). Intervjuene er analysert ved hjelp av kvalitativinnholdsanalyse. Resultatene viser at meklerne tillegger barns deltakelse stor betydning for ulikesider ved foreldremeklingen, så som meklernes faglige tilnærming, tematikk i meklingen og fokuspå foreldreskap.
doi:10.5324/barn.v37i2.3087 fatcat:mql4w46s5jdqziywrciy5uxx4y