Filters
1 Hit in 0.042 sec

REŞÎD RIZÂ NIN MUCİZE ANLAYIŞI BAĞLAMINDA İNŞİKÂKU L-KAMER KONUSUNDAKİ RİVÂYETLERİ TAHLİL VE TENKİDİ

Mustafa AYDIN
2019 Journal of International Social Research  
Öz Son dönemde Müslümanların içinde bulundukları sorunlara çözüm arayan şahsiyetler arasında ilk sıralarda yer alacak olanlardan birisi de hiç şüphesiz, Muhammed Reşîd Rızâ'dır. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Reşîd Rızâ, birçok alanda vermiş olduğu eserleri ve dünyanın çeşitli bölgelerinden kendisine sorular yöneltilip fetva istenmesi, o dönem gerek İslâm dünyasında ve gerekse Batıda ne derece önemli bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Reşîd Rızâ İslam dünyasında yeterince tanınabilmiş,
more » ... ce tanınabilmiş, tanıtılabilmiş midir? Müslümanların geri kalmışlığına çözüm arayışına girişmiş olan şahsiyetler, birçok açıdan eleştiri ve tartışmaya konu olmuşlardır. Reşîd Rızâ da hadislere karşı tutumu da olmak üzere birçok konuda eleştirilmiştir. Onun hakkındaki eleştirilerden birisi de mucizeleri ve bu konudaki rivâyetleri kabul etmediği şeklindedir. Biz de çalışmamızda bu iddiaların ne derece haklı olup olmadığını ortaya koymaya çalışacağız. Abstract Muhammad Rashid Rida is one of those who will be in the first place among the people who are seeking solutions to the problems of Muslims in the last period. Rashid Rida, who has a multi-faceted personality, his works in many fields and asking questions from various regions of the world and asking him a fatwa shows how important he was in both Islamic and Western world at that time. Is Rashid Rida recognized and recognized in the Islamic world? Persons who have sought solutions to the backwardness of Muslims have been criticized and debated in many ways. Rashid Rida was also criticized on many issues, including his attitude towards the hadiths. One of the criticisms about him is that he does not accept the miracles and the narrations. In our study, we will try to determine whether or not these claims are justified.
doi:10.17719/jisr.2019.3177 fatcat:odrwzo5qtrcmjezzka7rouvxua