Filters
1 Hit in 0.027 sec

Nie mówię, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy (Mt 18,22). Czy przebaczenie można nakazać? Przebaczenie aktem sprawiedliwości czy miłości?

Piotr Ochotny
2017 Warszawskie Studia Pastoralne  
Autor, nawiązując do słów Chrystusa: "Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy" (Mt 18, 22), stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: "czy przebaczenie można nakazać?" i w konsekwencji: "czy przebaczenie jest aktem sprawiedliwości czy miłości". Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga odpowiedzi w kilku etapach. W pierwszej kolejności autor ukazuje, że sprawiedliwość, która domaga się ukarania winy jest obca przebaczeniu, które zrzeka się prawa do słusznej kary. Przebaczenie jawi się zatem jako
more » ... się zatem jako heroiczna cnota, będąca darem nadmiaru i wykraczająca poza ludzką sprawiedliwość. Tym samym stanowi akt miłości i miłosierdzia. Jest doskonałym darem ofiarowanym winowajcy, darmowym i nieodwracalnym. Nie znaczy to jednak, że przebaczenie jest wrogiem sprawiedliwości. Nie przeciwstawia się ono nakazom sprawiedliwości, aczkolwiek się w nich nie wyczerpuje. "Nadprzyrodzony" charakter przebaczenia, przewyższający wymogi sprawiedliwości i domagający się bezinteresownego daru ze strony pokrzywdzonego, sprawia, że nie może być ono nakazem prawa. Nakaz Chrystusa skierowany do ucznia: "Masz przebaczać!" można odczytać symbolicznie. Sytuacja zerwanej więzi, cierpienia zasianego przez podział, stanowi naglące wezwanie do przebaczenia. Pokrzywdzony słyszy niemy krzyk winowajcy: "kochaj mnie!", "przebacz mi!", "nie zabijaj mnie dla swojej miłości do mnie!", "niech twoja miłość okaże się większa od mojego grzechu!", który domaga się natychmiastowej odpowiedzi w postaci przebaczenia.
doi:10.21697/wsp.2017.12.2.35.06 fatcat:l2xsdf73hrfxteyghifvzefhbm