Filters
1 Hit in 0.042 sec

Taşınmaz Mülkiyeti Üzerinde İmar Planından Kaynaklı Tevhit Şartı Kısıtlamasının İncelenmesi

Yakup Emre Çoruhlu, Bayram UZUN, Okan YILDIZ
2019 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZ İmar planları, kentsel alanların oluşturulması araçlarının başında yer almaktadır. İmar planları bazı özel durumlarda, parsellere yapılaşma izni vermeyi, diğer parselle birleştirilme şartına bağlayabilmektedir. Bu durum en çok minimum parsel boyutlarının sağlanması ve imar adası içinde artık parsel kalmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada parsellerin tevhidine ilişkin yasal mevzuat ve yargı kararları somut örnekler ışığında incelenmiş ve sonucunda ortaya çıkan sorunların
more » ... sorunların geleneksel çözüm yolları yanında seçenek çözüm önerilerine yönelik mekanizmalar tanıtılmıştır. Yeni önerilerin uygulamaya geçmesi halinde uyuşmazlıklara neden olan ve çoğu kez yargıya intikal eden bu problemin daha kolay çözülebileceği öngörülmektedir. Öte yandan çalışmanın bir adım ötesinde bu konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda bu makalede öngörülmüş olan iş akış diyagramından esinlenerek, mevzuatın yeniden düzenlenmesinin yararlı olacağı önerilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili araştırma yapacaklara, ombudsmanlık kurumunun tanımlanan iş akışında yerinin araştırılması önerilebilir. ABSTRACT Implementery zoning plan is one of the tools in the name of creating urban areas. In some special cases, this plan may make it possible to allow the construction permit of the parcel to be consolidated with the other parcel. This is mostly due to the provision of minimum parcel square (both length and width) and no more parcels within the zoning block. In this study, the legislative and judicial decisions concerning the incorporation of parcels are examined in the light of real examples. In this study, besides the traditional solutions of emerging problems, mechanisms for suggesting alternative solutions are introduced. It is foreseen that if the proposals are put into practice with this study, these problems that cause conflict and often pass to the judiciary can be solved more easily.
doi:10.15337/suhfd.552484 fatcat:psb2qviqxvbwrhvhns7rjcsj7q