Filters
1 Hit in 0.37 sec

Metropoliten Yönetimlerde Hizmet Sorumluluklarının Paylaşımı ve Finansmanı

ÜLKÜ ARIKBOĞA
2018 TESAM Akademi Dergisi  
TESAM 251 METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE HİZMET SORUMLULUKLARININ PAYLAŞIMI VE FİNANSMANI Ülkü ARIKBOĞA 12 Öz Günümüzde büyük ölçekli ve yoğun nüfuslu metropoliten kentlerin yönetiminden sorumlu olan yönetim birimleri, planlama, su ve kanalizasyon, ulaşım, altyapı, hava kirliliği ile mücadele, konut gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Belirtilen sorunların çözümü ve metropoliten alanlarda artan ve çeşitlenen hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanabilmesi noktasında metropoliten alanların
more » ... oliten alanların nasıl yönetileceği konusu önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan farklı yönetim otoriteleri arasında hizmet sorumluluklarının nasıl paylaşılacağı ve hizmetlerin hangi kaynaklarla finanse edileceği bu konuda çözüme kavuşturulması gereken diğer sorunlardır. Makalede, metropoliten yönetimlerde hizmet sorumluluklarının çeşitli yönetim kademeleri arasında paylaşımı ve finansmanı konusu analiz edilmeye çalışılmıştır. Makale kapsamında, öncelikle literatürde metropoliten alanların yönetimi konusunda çeşitli uygulamalardan yola çıkılarak geliştirilen yönetim modellerinden bahsedilmiştir. Daha sonra metropoliten alanlarda hizmet sorumluluklarının çeşitli yönetim kademeleri arasında nasıl paylaştırıldığına bakılmıştır. Son olarak metropoliten yönetimlere sağlanan finansman kaynakları incelenmiştir. Metropoliten yönetimlerdeki hizmet paylaşımı ve finansman konusu, hem teorik olarak, hem de farklı ülkelerdeki çeşitli metropol örneklerinden yola çıkılarak incelenmiştir. Abstract In today's world, government units that are responsible for largescale and densely populated metropolises face a series of problems on matters such as planning, water and sewerage administration, transportation, infrastructure, fight against air pollution and housing. Considering solutions to these problems and meeting increasing and diversified demands for service in metropolitan areas, the issue of how to effectively manage metropolitan areas arises as a significant problem. On the other hand, how to divide service responsibilities among different administrative authorities and how to finance the services are also among the problems that need to be solved. In the article, the division and financing of service responsibilities at different administrative levels of metropolitan governments are analyzed. Firstly, different management patterns developed based on several examples on the management of metropolitan areas in literature are mentioned. Then, the division of service responsibilities in metropolitan areas at different administrative levels is addressed. Lastly, financial sources of metropolitan governments are examined. The subject of the division and financing of service responsibilities in metropolitan governments is analyzed both theoretically and based on a variety of metropolis examples in different countries.
doi:10.30626/tesamakademi.419254 fatcat:uaqdxpvp3bbzrfbgcxrbtfgt6m