Filters
1 Hit in 0.039 sec

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej", odbytej w dniu 14 maja 2012 roku w Toruniu

Robert Gawłowski
2012 Nowa Polityka Wschodnia  
R o b e R t G a w ł o w s k i  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej", odbytej w dniu 14 maja 2012 roku w Toruniu
doi:10.15804/npw2012221 fatcat:ei6owlbaqfegbntgxccvrlztje