Filters
1 Hit in 0.048 sec

The Level of Anxiety, Acceptance of Disease and Strategy of Coping with Stress in Patients Oncological and Non-oncological
Poziom lęku, akceptacja choroby i radzenie sobie ze stresem przez pacjentki onkologiczne i nieonkologiczne

Malwina Dryhinicz, Teresa Rzepa
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
doi:10.17951/j.2018.31.1.7-21 fatcat:cx24ufpppzcs5cx7dfnxmpmmxe