Filters
1 Hit in 0.033 sec

Strong versus semi-strong capital market informational efficiency form – evidence from the Warsaw Stock Exchange based on analysts' recommendations
Silna a półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego – doświadczenia z GPW w Warszawie na podstawie zaleceń analityków

Piotr Buzała
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Minęło już prawie pół wieku, od kiedy Eugene Fama sformułował jedną z najbardziej znanych definicji efektywności informacyjnej rynku kapitałowego. Mianowicie nazwał efektywnym taki rynek, na którym ceny w pełni odzwierciedlają dostępne informacje (Fama 1970) . Zatem to szybkość odzwierciedlenia nowej informacji w cenie zadecyduje o formie efektywności (silnej, półsilnej bądź słabej) lub jej braku. W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji formy efektywności
more » ... ywności informacyjnej GPW w Warszawie na podstawie analizy rekomendacji giełdowych. Metoda badania -Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach akcji specyficznej informacji, jaką jest rekomendacja giełdowa. Taka analiza, w zależności od statusu tej samej informacji, pozwala na stwierdzenie ewentualnego istnienia formy silnej bądź półsilnej. W przypadku rekomendacji udostępnianych wąskiemu gronu adresatów, tj. informacji prywatnej, można wnioskować o formie silnej, natomiast w przypadku upublicznionych zaleceń analityków -o formie półsilnej. Wynik -Okazało się, że warszawski parkiet w krótkim terminie podobnie reagował na rekomendacje udostępnione zarówno w pierwszej dystrybucji, jak i na ich ponowne upublicznienie. Po uwzględnieniu kosztów inwestycji prosta strategia "kup i trzymaj" okazała się ponadprzeciętnie dochodowa tylko dla rekomendacji negatywnych o ratingu obniżonym. Oryginalność/Wartość -Z przeprowadzonych testów wynika, że metoda analizy zdarzeń może być wykorzystywana do sprawdzenia obu analizowanych form efektywności. Ponadto jest to jedno z nielicznych badań, które sprawdziło wartość tej samej informacji w momencie udostępnienia do wąskiego grona inwestorów i jej sukcesywnego upublicznienia w jednym oknie zdarzeń. Słowa kluczowe: efektywność informacyjna; giełda papierów wartościowych; rekomendacje giełdowe Wprowadzenie Przyznanie w 2013 roku nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Eugene'owi Famie 1 potwierdza fakt, że jego hipoteza o efektywnym rynku kapitałowym (EMH -Efficient Market Hypothesis) stanowi wybitny wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Uważana przez wielu za przyczynek do rozkwitu badań nad kształtowaniem się cen na rynku finansowym, jest uznawana za najczęściej testowaną empirycznie teorię. Jednak pomimo ogromnej liczby analiz w tym zakresie, jakie powstały przez ostatnie pół wieku, czynniki wpływające na wycenę na rynku finansowym nadal pozostają w pełni niepoznane.
doi:10.18276/frfu.2015.75-08 fatcat:27rmjpu6pbb2blynoedqylaudy