Filters
1 Hit in 0.043 sec

Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos sandaros raidos bruožai XIX a
Features of the Development of the Structure of the Capitula of Vilnius Diocese's Catedral in the 19th Century

Aldona Prašmantaitė
2016 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos sandaros raidos bruoþai XIX a. Vilniaus katedros kapitulos sandaros pokyčiai XIX a., inicijuoti ir įgyvendintiti pasaulietinės valdžios, yra Rusijos imperijos konfesinės politikos, vykdytos po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų jai atitekusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse katalikų Bažnyčios atžvilgiu, padarinys. Remiantis istoriografija ir pirminiais šaltiniais analizuojami Vilniaus katedros kapitulos struktūros ir organizacijos aspektai,
more » ... zacijos aspektai, turėję įtakos šios dvasininkų korporacijos ir vyskupijos raidai. The changes in the structure of the capitula of Vilnius cathedral, initiated in the 19th century and implemented by civilian authorities, are the result of confessional policies of the Russian Empire in regard to the Catholic Church, carried out after the partitions of the Republic of Both Nations in the lands of the Grand Duchy of Lithuania. Relying on historiography and primary sources, aspects of structure and organization of the capitula of Vilnius cathedral, that had influenced the development of this corporation of clergy and diocese, are analysed.
doi:10.7220/2335-8785.60(88).3 fatcat:fbkb4nzbqzcnll7rnp5lcisanm