Filters
1 Hit in 0.042 sec

Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення

V. F. Lutchak
2014 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
На шляху України до європейської інтеграції нагальною необхідністю стає розвиток регіонального транскордонного економічного співробітництва як на рівні держави, так і регіону. В процесі формування державної регіональної політики у сфері транскордонного економічного співробітництва має бути використаний підхід, який направлений на посилення ролі регіонів в активізації інтеграційних процесів України та розвитку транскордонного співробітництва, підвищення конкурентнздатності окремих регіонів
more » ... емих регіонів країни, що в кінцевому підсумку, дасть змогу зміцнити економічний потенціал держави. Транскордонне економічне співробітництво на рівні регіону направлене на розв'язання спільних проблем та вирішення завдань просторового розвитку і характеризується здатністю до мобілізації та ефективного використання існуючого потенціалу прикордонних регіонів і територій, а також до оптимального поєднання можливостей та ресурсів прикордонних регіонів і територій двох або більше країн, що межують. Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва здебільшого має орієнтуватися на економічну взаємодію регіонів, геополітичні зміни, що обумовлюють входження України в загальносвітовий простір, мають базуватися на інтеграції конкурентних переваг суб'єктів економічних відносин. Тому постає необхідність розробки самостійної регіональної політики розвитку економічного транскордонного співробітництва, яка визначатиме стратегію розвитку транскордонних регіонів та транскордонного співробітництва по всьому периметру кордону держави. У процесі реалізації політика повинна включати розробку програм використання можливостей транскордонного співробітництва для підвищення якості життя населення прикордоння шляхом формування інтегрованого транскордонного економічного простору України.
doi:10.15421/151471 fatcat:hjd3eugtj5ef3mdpz673xakepu