Filters
1 Hit in 0.044 sec

ÇATAK İLÇESİNDE NÜFUSUN CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YAPISI, EĞİTİM DURUMU VE DAĞILIŞI

Murat YILMAZ
2019 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada Van'ın Çatak ilçesinin Cumhuriyet dönemindeki nüfus gelişimi, ilçe nüfusunun günümüzdeki yapısı, eğitim durumu ve coğrafi dağılışı ele alınmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca Çatak ilçesinin nüfus gelişimi birçok faktörden etkilenmiştir. Savaşlar, terör olayları, ekonomik yetersizlik gibi etkenler ilçe nüfusunun kente yönelmesine neden olmuştur. 1899 yılında 13562 olan ilçe nüfusu Cumhuriyet Tarihinin ilk sayım yılında (1927) 3382'ye kadar düşmüştür. 28 yılda % 75 oranında azalan
more » ... 75 oranında azalan ilçe nüfusu 1927-1935 arasında ise iki kattan fazla bir artış göstermiştir. Çatak'ın nüfusu II. Dünya savaşının etkisine bağlı olarak 1940 yılında bir önceki nüfus sayımına göre yaklaşık % 17 azalmıştır. 1940 yılından 1985 yılına kadar ilçe nüfusu istikrarlı bir şekilde artış göstererek 24 binin üzerine çıkmıştır. 1985 ile 1990 yılları arasında ilçe nüfusu % 12,5 oranında azalmış, fakat 1990 yılından 2010 yılına kadar istikrarlı bir artış eğilimine girmiştir. 2010 yılı ilçe nüfusunun Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla olduğu yıl olarak kayda geçmiştir. İlçe nüfusunun 25 bini aştığı 2010 yılından günümüze kadar nüfus sürekli olarak düşüş göstermektedir. 2017 yılı verilerine göre ilçede nüfus artış hızı % -2,6 civarındadır. Nüfus profilinin değişiminde öncelikli olarak kırsal nüfus etkilidir. Nitekim kırsal nüfus ilçe nüfusunu yaklaşık % 72'sini oluşturmaktadır. Nüfusun yaklaşık % 72'sinin kırsalda yaşıyor olması, toplam nüfus değişiminde kırsalın ne derece etkili olduğunu göstermektedir. 2014 ve 2017 yılları haricinde kent nüfusu genelde artış eğilimi gösteriyorken kırsal nüfus 1990 yılından sonra çoğunlukla düşme eğilimindedir. Nüfusun yaklaşık % 60'ının 24 yaş altı gruptan oluştuğu ilçede okuma yazma bilenlerin oranı yaklaşık % 94 civarındadır. Abstract In this study, population development of Çatak district of Van province in repuplican period, current structure, educational status and geographical distribution of district population are discussed. Throughout the history of the Republic, the population development of Çatak district has been affected by many factors.The factors such as wars, terrorist incidents, and economic insufficiency caused the population of the district to move towards the city. The population of the district, which was 13562 in 1899, fell down to 3382 in the first census year of Republican History (1927). The population of the district, which decreased by 75% in 28 years. It has increased more than doubled between 1927-1935. Due to the impact of World War II., population of Çatak declined by about 17% in 1940 compared to the previous census. The population of the district increased steadily from 1940 to 1985 and exceeded 24 thousand. Between the years 1985 and 1990, the district population declined by 12.5%, but from 1990 to 2010, it entered a steady upward trend. In 2010, the population of the district was recorded as the highest during the history of the Republic. Since 2010, when the population of the district exceeds 25 thousand, the population has been continuously decreasing. According to 2017 data, the population growth rate in the district is around -2.6%. The rural population is primarily influential in the change of population profile. As a matter of fact, the rural population constitutes approximately 72% of the population of the district. The fact that about 72% of the population is living in the countryside shows how effective the rural population is in total population change. While the urban population, except for 2014 and 2017, is generally on an upward trend, the rural population has a tendency to fall mostly after 1990. In the district where approximately 60% of the population is made up of groups under the age of 24, the rate of literacy is about 94%.
doi:10.17719/jisr.2019.3238 fatcat:vjg5tjxiznh3vbgnf3hfl4nuqa