Filters
1 Hit in 0.033 sec

Gabriel A. Almond inmemoriam

Lawrence E. Rose
2003 Tidsskrift for Samfunnsforskning  
Gabriel A. Almond, en av det 20. århundres ledende figurer innen statsvitenskap, døde 25. desember 2002, bare noen uker før han ville ha fylt 92 år. Almonds karriere som samfunnsviter strakte seg over nesten 70 år. I løpet av denne perioden bidro han til en bemerkelsesverdig utvidelse og integrering av stats-235 minneord Gabriel A. Almond in memoriam lawrence e. rose l.e.rose@stv.uio.no © universitetsforlaget tidsskrift for samfunnsforskning vol 44, nr 2, s 235-237 Gabriel A. Almond 1911Almond -2002
more » ... Almond 1911Almond -2002
doi:10.18261/issn1504-291x-2003-02-05 fatcat:5v772omrivgbbod2midrg6huzq