Filters
1 Hit in 0.029 sec

Çehov'un Vişne Bahçesi adlı oyununa göstergebilimsel bir yaklaşım

ÇAKMAK Banu
2011 Tiyatro Ara  
Özet Her an, her yerde farkında olarak ya da olmayarak göstergeler kullanırız. Çünkü anlatmak istediğimiz şeyler vardır, bunları göstergelerin altına gizleriz. Dolayısıyla dil en önemli göstergelerden biridir. Bir tiyatro oyununda metin ve sahnelemenin dili vardır, dilsel ve görsel göstergeler bir arada kullanılır. Bu yüzden göstergebilimin en önemli uygulama alanlarından biri tiyatrodur. Bu çalışmada Greimas'ın göstergebilimsel çözümleme yöntemi Çehov'un Vişne Bahçesi adlı oyununa
more » ... yununa uygulanmıştır. Oyunda kişilerin toplumsal statülerinde yaşanan ve vişne bahçesi ile simgelenen değişim, olay örgüsü, kişiler, sözler ve eylemlerle birlikte ele alındığında büyük bir düzen ve değerler değişimi ile bunun yarattığı evrensel duygulara işaret etmektedir. Temel alınan yöntem adım adım takip edildiğinde göstergeler ve anlamlar bir bir açığa çıkmakta ve bizi bu sonuca götürmektedir Abstract At any time, any place being aware or not we use indicators. Because there are things we would like to explain and we hide those in between indicators. Therefore, language is one of the most important indicators. There is a language in the text and at the staging of a theather play, in that a combination of linguistic and visual indicators is used together. Thus, one of the most important application areas of indicator science is theather. In this study, the indicator scientific analysis method of Greimas is performed at Chekhov's play, 'Cherry Orchard'. In the play; when the change, that is symbolized as a cherry orchard and happening in people's social statues, is taken together with the plot, characters, text and actions; it indicates a big layout and change in values with universal emotions that provoken. When the method is followed step by step indicators and meanings are released one by one and takes us to that conclusion
doi:10.1501/tad_0000000263 fatcat:bszxp7govrawda2yrkbisoe2em