Filters
1 Hit in 0.05 sec

An experimental study on the effects of smartboards on vocabulary learning in German preparatory classesAkıllı tahtaların Almanca hazırlık sınıflarında kelime öğrenimine etkileri üzerine deneysel bir çalışma örneği

Özlem Tekin, Harun Göçerler
2016 Journal of human sciences  
The aim of this study is to investigate the potential impact of smartboards on vocabulary learning of foreign language learners.For this, an empirical study was carried out at German preparatory classes of the Institute of German Language and Literature at Namık Kemal University. In this context the students were asked about their vocabulary work in foreign language learning by a questionnaire, which included 20 close-ended statements of a 5-point Likert scale. A pretest was held in the Summer
more » ... held in the Summer Term 2013-2014 with a total of 78 subjects, whereas a posttest was conducted in the Winter Term 2014-2015 with a total of 86 subjects. The evaluation of the questionnaires was carried out with the statistical program SPSS PASW Statistics 18.0 NETWORK and the data was analyzed by the descriptive survey method.The results of the study show that vocabulary learning is affected by three basic factors: the role of testing, the need and importance of newly learned words in everyday use and the learner motivation. As the results of the study show furthermore, the last central factor, the motivation of the learners, can be supported by training different learning strategies, by providing and using material diversity and visuality, and by making the relationship between language and culture more understandable to the students. These fundamental desiderata can come to meet, by using technological tools such as smartboards, by which learners can be motivated and the vocabulary learning and teaching process can be made more effective. In this regard teachers play an important role, as they have to question themselves, the tools and materials used and the needs of learners in the process of vocabulary teaching, thus to optimize the teaching and learning process as a whole. ÖzetBu araştırmanın amacı, akıllı tahta kullanımının yabancı dil öğrenenlerin kelime bilgilerinin gelişimine olan muhtemel etkilerini incelemektir.Bu amaçla Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıflarını kapsayan deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin yabancı dil öğreniminde yaptıkları kelime çalışmalarına yönelik görüşleri, 20 kapalı ifadeden oluşan 5'li Likert tipi ölçekten meydana gelen bir anket formu kullanılarak alınmış ve değerlendirilmiştir. Anket süreci içerisinde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde 78 öğrenciye öntest, 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde ise 86 öğrenciye sontest uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS PASW STATISTICS 18.0 NETWORK istatistik programı kullanılarak betimleyici analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.Araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında kelime öğreniminde sınavların rolü, öğrenilen yeni kelimelerin günlük kullanım için gerekliliği ve önemi, ve ayrıca öğrencilerin güdülenmesi gibi üç temel maddenin öne çıktığı görülmüştür. Öğrencilerin güdülenmesine destekleyici nitelikte sayılabilecek kelime öğrenmede strateji bilgisi, materyal çeşitliliği ve görsellik, dil ile kültür arasındaki bağın kavranması gibi unsurların da anket sonuçlarına göre kelime öğreniminde önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu temel ihtiyaçları giderebilmek için akıllı tahtalar gibi teknolojik araçlar kullanılarak öğrencilerin güdülenmesi sağlanabilir ve bu sayede kelime öğrenimi ve öğretimi daha verimli hale getirilebilir. Bu bağlamda kendilerini, kullanılan araç gereçleri ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını sorgulayan öğretmenlerin kelime öğrenim ve öğretim sürecinde etkin bir rolü olduğu da vurgulanmalıdır, zira ancak bu şekilde öğrenim ve öğretim süreci bir bütün olarak daha verimli ve etkili hale getirilebilir.
doi:10.14687/ijhs.v13i1.3761 fatcat:a4m5qmqmqjdejppjh3f4a5drnq