Filters
1 Hit in 0.032 sec

De effectiviteit van informatieve websites

K. R. E. Huizingh, P. S. H. Leeflang, M. L. Teerling
2007 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Wij bespreken een drietal deelstudies naar de effectiviteit van informatieve websites. Tussen de website en de winkel vonden we synergie-effecten voor wat betreft de attitudes van consumenten. Echter, positievere website-attitudes blijken samen te hangen met lagere bestedingen in de winkel. Voor de meerderheid van de klanten leidt websitebezoek tot een afname van zowel het aantal aankoopbezoeken als de bestedingen. Voor een kleine minderheid leidt websitebezoek tot een verbetering van het
more » ... ering van het klantgedrag, opvallend genoeg zijn dit de 'beste' klanten. Tot slot blijken marketingactiviteiten via het online kanaal slechts een tijdelijke positieve invloed te hebben op het aankoopgedrag in de winkel.
doi:10.5117/mab.81.21863 fatcat:6f4brj4wabawrmdcbjaxaihvhi