Filters
1 Hit in 0.049 sec

Uncertainty of Measurement in the Linear Regression Method. Part 1. Straight-line and its Uncertainty Bands for Uncorrelated Measurement Data
Niepewności pomiarów w metodzie regresji liniowej. Część 1. Prosta i jej pasma niepewności dla nieskorelowanych danych pomiarowych

Zygmunt Warsza, Jacek Puchalski
2020 Pomiary Automatyka Robotyka  
doi:10.14313/par_237/79 fatcat:zh2xxs7h7nfxtdovh2i3uug7yi