Filters
1 Hit in 0.044 sec

Aquinas's Participation Argument for the Real Distinction between esse and essentia

Predrag Milidrag
2016 Filozofska Istraživanja  
Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja Sažetak Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu
more » ... eksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsisten sa. Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama. Ključne riječi bitak, bît, esse, essentia, ipsum esse subsistens, realna razlika, Toma Akvinski, De hebdomadibus, actus essendi, forma essendi, načini označavanja * * * John Wippel jezgrovito izlaže bît Tomina argumenta: »Srž zaključivanja, u ovom tekstu i u drugima, sastoji se u sljedećem: ukoliko nešto sudjeluje u nekom savršenstvu, egzistenciji (esse) u ovom slučaju, utoliko ono mora biti različito od savr šenstva u kojem sudjeluje i s njim mora ulaziti u kompoziciju.« 9
doi:10.21464/fi36310 fatcat:yckj33drmrabfcok4rg5brqtom