Filters
1 Hit in 0.042 sec

Dendrokronološke raziskave poslikanih kmečkih skrinj iz zbirke Gorenjskega muzeja v Kranju

Katarina Čufar, Tatjana Dolžan Eržen, Luka Krže, Maks Merela
2020 Les/Wood  
Poslikane kmečke skrinje so pomemben del zbirk muzejskih predmetov ljudske umetnosti alpskega prostora. V Gorenjskem muzeju Kranj smo pregledali nad 30 in dendrokronološko raziskali 18 skrinj iz lesa iglavcev, pretežno navadne smreke (Picea abies). Na odsekih radialnih desk pokrovov in stranic skrinj smo posneli visoko ločljive fotografije za merjenje širin branik. Na osnovi dveh ali več zaporedij širin branik smo sestavili kronologijo za posamezno skrinjo ter uspešno datirali 9 skrinj (8
more » ... i 9 skrinj (8 smrekovih in 1 jelovo) z datumi zadnje branike od 1742 do 1882. Raziskavo skrinje iz lesa jelke (Abies alba) smo podrobneje predstavili. Dendrokronološki datumi so praviloma za nekaj let odstopali od domnevnega leta izdelave posamezne skrinje. Med razlogi, da datiranje preostale polovice skrinj ni uspelo, je majhno število branik, velika variabilnost dendrokronološkega signala smreke v Sloveniji in pomanjkanje mreže ustreznih referenčnih kronologij. Rezultati kažejo, da lahko dendrokronologijo uporabimo za ugotavljanje starosti in pridobivanje informacij o skrinjah, ki jih ne moremo dobiti iz drugih virov.
doi:10.26614/les-wood.2020.v69n01a03 fatcat:hh5g2dvbbrf57afun3bipaijlq