Filters
1 Hit in 0.037 sec

Modele zarządzania informacją w serwisach WWW krakowskich bibliotek akademickich

Karolina Piaśnik-Krakowska
2017 Przeglad biblioteczny  
Teza/cel artykułu: Celem artykułu jest rozpoznanie modeli zarządzania informacją realizowanych w praktyce zarządzania serwisami WWW bibliotek akademickich. Metody badań: Jako metoda badawcza zastosowane zostało podejście multi-case study. Przeanalizowane zostały procesy zarządzania informacją w serwisach WWW pięciu różnych bibliotek akademickich. Zastosowany został częściowo ustrukturyzowany wywiad z dążeniem do jego pogłębienia. Wyniki i wnioski: Zidentyfikowane zostały dwa dominujące modele
more » ... dominujące modele zarządzania informacją. Pierwszy – widoczny w mniejszych bibliotekach, w który zaangażowany jest jeden lub dwóch redaktorów, a procesy zarządzania przebiegają szybko, są jednak obarczone ryzykiem błędu. Drugi ‒ widoczny w większych placówkach, gdzie nad serwisem WWW czuwa cały zespół redakcyjny, kontrola treści jest na wyższym poziomie, jednak proces zarządzania jest długotrwały.
doi:10.36702/pb.459 fatcat:nc657vuyk5h3hbwvmsy6g2vz3i