Filters
1 Hit in 0.044 sec

Ownership and care in culturally significant architecture: Three case studies

Gerhard Bosman
2017 Acta Structilia  
Public buildings are not permanent, but at most durable and robust enough to outlast a few generations. Earth-constructed buildings, as soft architecture used for public buildings, need more care and maintenance than buildings in brick, stone, concrete and steel. The ownership and care of private and public buildings reflect social attitudes and sustainable means. The attitudes towards the durability and technical performance of building materials can lead to the rejection of earth
more » ... earth architecture, due to the high maintenance required. Negative attitudes discourage the use of traditional earthconstructed buildings in Africa. Case studies show the ownership and care in maintenance as temporal reflectors of the communal well-being. This care or no care becomes a celebration or rejection of the built environment. The argument is that, without ownership, public buildings constructed in conventional building materials can deteriorate faster than well-accepted maintained earthconstructed buildings of cultural significance. This phenomenon should be considered if public buildings are built in contemporary earth construction. Abstrak Publieke geboue is nie permanent nie. Dit is hoogstens duursaam genoeg om 'n paar generasies te oorleef. Grondkonstruksie-geboue as sagte argitektuur, gebruik as publieke geboue, het meer sorg en onderhoud as geboue van baksteen, klip, beton en staal nodig. Die eienaarskap en sorg van privaat en publieke geboue toon die sosiale houdings en volhoubaarheidsvermoë aan. Houdings teenoor die duursaamheid en tegniese handhawing Acta Structilia 2017 24(1): 1-26 © UV/UFS Acta Structilia 2017: 24(1) 2 van konvensionele geboue verwerp publieke grondkonstruksie, weens die hoë onderhoud daaraan. Negatiewe houdings ontmoedig die gebruik van tradisionele grondkonstruksie-geboue in Afrika. Gevallestudies van eienaarskap en sorg (onderhoud) van publieke geboue dui op tydelike gemeenskaplike welvaart. Die argument is egter dat publieke geboue in konvensionele boumateriaal sonder eienaarskap vinniger kan verweer en agteruitgaan as aanvaarde goed onderhoude grondgeboue van kulturele belang. Hierdie verskynsel moet in gedagte gehou word indien publieke geboue in kontemporêre grondkonstruksie gebou word.
doi:10.18820/24150487/as24i1.1 fatcat:eqwqxbpjc5fizdglal6jmkx75u