Filters
1 Hit in 0.037 sec

A Melodia Tortenete; Vazlatok a Zenei Stilus Multjabol

Halsey Stevens, Bence Szabolcsi
1958 Notes  
BIBor mÁTÉ JÁNoS ELTE BTK KITI, egyetemi tanársegéd TARTALMI ÖSSZEGFOGLALÓ Soltész Zoltánné 1944-től 1989-ig volt az OSZK munkatársa. Eleinte adminisztratív munkakörben dolgozott, 1949-től nyugdíjba vonulásáig pedig a Régi Nyomtatványok Tárában, amelynek 1962-től a vezetője volt. Részt vett az országos ősnyomtatvány-katalógus (a "Sajó-Soltész") és az OSZK-antikvakatalógus elkészítésében, máig alapvető kézikönyvek és szaktanulmányok szerzője. Kulcsszerepe volt abban, hogy 1982-ben "hazakerült"
more » ... -ben "hazakerült" az Ómagyar Mária-siralmat is tartalmazó Leuveni Kódex. Hagyatékának általa őrzött részét unokahúga, Berlász Piroska az ELTE BTK KITI Könyvtárának ajándékozta. Az adomány részét képezi Soltészné számos publikációjának szerzői példánya, továbbá előadásai és egyetemi órái egy részének gépirata, személyes iratai stb. A tanulmány -jórészt ezekre alapozva -fölvázolja életútját, áttekinti szakmai munkásságát, függelékként pedig közli műveinek jegyzékét. Soltész Zoltánné (idegen nyelvű publikációkban többnyire Elisabeth/Elizabeth Soltész) neve nemcsak a muzeális anyagokkal foglalkozó "régikönyvesek", hanem a legtöbb könyvtáros, sőt, a nagyközönség könyvtörténet iránt érdeklődő része számára is ismerősen cseng. Egy húsz éve halott, csaknem egész életében egyazon munkahelyen dolgozó, zárkózott személyiségű szakember esetében ez szokatlan jelenség, és valószínűleg számos publikációjának, így szakkönyvei és tanulmányai mellett népszerűsítő cikkeinek és hasonmás kiadásokat kísérő írásainak köszönhető. A 2017. novemberi konferencián tartott előadás -és így a jelen tanulmány -apropója, hogy Berlász Piroska nyugdíjas könyvtáros az ELTE BTK KITI Könyvtárának ajándékozta nagynénje, Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet tárgyi hagyatékának általa őrzött részét. Az ünnepélyes átadására október 11-én, a Nyitott Napok keretében került sor. 1 Az adomány részét képezi számos publikáció szerzői példánya, előadásszövegek, személyes iratok, fényképek stb. E dokumentumok részletes bemutatására a Könyvtári Figyelőben 2 került sor, most -jórészt a KITI-nek ajándékozott anyagra alapozva -Soltész Zoltánné életútjának, tanulmányainak, szakmai munkásságának, tanári tevékenységének fölvázolása következik. 3 Juhász Erzsébet Ilona 1921. február 7-én született Budapesten, a Bókay tér 4. szám alatti Weiss Alice Gyermekágyas Otthonban. (A teret később, a Szabolcs utcai kórház bővítései során beépítették.) Édesapja, Juhász Lajos (1883-1951) asztalosmester református vallású volt, édesanyja, Nagy Mária (1890-1982) pedig katolikus, gyermeküket
doi:10.2307/892537 fatcat:sawjotouvzf63poc6wknladjwu