Filters
1 Hit in 0.037 sec

Elżbieta Skorupska-Raczyńska "Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne)" Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 220

Bogdan Walczak
2014 Białostockie Archiwum Językowe  
Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 220 Książka Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne) ze wszech miar zasługuje na uwagę jako bardzo ważna merytorycznie i atrakcyjna w odbiorze czytelniczym rozprawa z zakresu intensywnie dziś rozwijanych obszarów językoznawstwa. O jej wartości decyduje wiele elementów, aspektów i okoliczności, spośród których najistotniejsze są w moim przekonaniu następujące: 1) Wybór tematu,
more » ... ybór tematu, stanowiący o niekwestionowanej, choć może dla niektórych odbiorców nie od razu uświadamianej aktualności rozprawy. Nie ulega wątpliwości, że płeć (w języku i kulturze) jest dziś jednym z najżywiej dyskutowanych zagadnień. Nie ulega też wątpliwości związek z płcią ojcostwa i (co w rozprawie na drugim planie, uwzględnione jedynie dla pełności obrazu) macierzyństwa. Jak wiadomo, jedną z centralnych kwestii dyskursu na temat płci jest to, czy jest ona uwarunkowana wyłącznie biologicznie (jak chcą tradycjonaliści i konserwatyści rozmaitej maści), czy też obok czynników biologicznych wielką rolę odgrywają tu najszerzej rozumiane względy kulturowe (historyczne, społeczne, obyczajowe itd.) i psychiczne. Rozprawa, ukazująca wieloaspektowość i wielorakie uwarunkowania społecznej roli ojca (i matki), w dodatku odwołująca się do powszechnie uznanych dzieł klasycznej literatury polskiej, stanowi -całkiem niezależnie od intencji autorki -ważny i merytoryczny (dyskurs jest bowiem, jeśli nie zdominowany, to przynajmniej w dużym stopniu przesycony głosami o charakterze publicystycznym i ideologicznym) głos w tzw. dyskursie genderowym.
doi:10.15290/baj.2014.14.26 fatcat:o2xdrs6canfwri2oxt3d4p3kpi