Filters
1 Hit in 0.045 sec

Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości

Elżbieta Adamiak
2012 Teologia Praktyczna  
O znaczeniu osoby i twórczości Edyty Stein (1891Stein ( -1942 dla papieża Jana Pawła II nie trzeba przekonywać. To on dokonał jej beatyfikacji, 1 maja 1987 r. w Kolonii. To on kanonizował ją 11 października 1998 r. To on w końcu 1 października 1999 r. ogłosił ją motu proprio Spes aedificandiwraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny -Patronką Europy 1 . Można też wskazywać na wiele podobieństw na płaszczyźnie intelektualnej i duchowej, które skłaniają do podejmowania pytań o ujęcia
more » ... ia pytań o ujęcia pewnych kwestii przez Edytę Stein i Jana Pawła II. Spośród podobieństw, które wydają się mieć największe znaczenie dla interesującego nas tematu, należy wskazać formację filozoficzno-teologiczną. Oczywiście oboje realizowali ją w szczegółach na różny sposób, treściowo pozostaje jednak stwierdzić, że oboje wiązali w swojej refleksji oba te poziomy, jak też, że dla obojga szczególne miejsce w obszarze badań zajmowała fenomenologia jako kierunek filozoficzny oraz pisma św. Jana od Krzyża w obszarze badań teologicznych. Radykalizm opowiedzenia się za Jezusem doprowadził oboje do decyzji o życiu w bezżeństwie. Decyzją Kościoła katolickiego oboje są obecnie czczeni oficjalnie -Edyta Stein pod karmelitańskim imieniem św. Teresy Benedykty od Krzyża, Karol Wojtyła jako bł. Jan Paweł II.
doi:10.14746/tp.2012.13.13 fatcat:ko4eafdazbayncdcvul2pfdhv4