Filters
1 Hit in 0.03 sec

Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü

Sinan Gönen
2017 Selçuk Üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi  
Öz Halk şiirinin önemli türlerinin başında türküler gelmektedir. Yüzyıllardan bu tarafa Türk sözlü kültürünün zenginlikleri içerisinde yer alan türküler, insanımızın aşklarını, sevgilerini, sevinçlerini, kederlerini, vb. yansıtmıştır. Türküler, kendine has farklı ezgileriyle çeşitlilik arz ederken, işlediği konu ve şekil açılarından da farklılıklar gösterirler. Ayrıca, türküler anonim olabildiği gibi, ferdi olan türküler de bulunmaktadır. Türkülerde, günlük yaşamın içinde insanın
more » ... anın karşılaşabileceği bütün durumlar konu olarak işlenmiştir. Elbette, günlük yaşama dair bakış açılarının içinde, eleştirel yaklaşımlar da türkülerde kendine yer bulabilmiştir. Türküler içerisinde, Konya türkülerinin kendine özgü farklı bir yeri vardır. Bu makalede, Konya türkülerinde yer alan eleştiri kültürü ayrıntılı olarak ele alınmış ve eleştirinin sebepleri, çeşitleri, sınırları, vb. hususlarda türkülerin işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada Konya türküleri özelinde, eleştirel bakış açısının kümelendiği belli başlı hususlar örnekleri ile ortaya konulmuştur. Özellikle örneklerde görüleceği gibi, evliliğin çeşitli yönleriyle ilgili eleştirilerin yoğunlaştığı görülmüş; ayrıca sevgili, kaynana, komşu, yakınlar, düşman, vb. insanın çevresinde var olan, hayatta karşılaşabileceği kişiler de eleştirilmiştir. Bunun yanında hastalık, ölüm, hayatın getirdiği beklenilmeyen durumlar da türkülerde eleştirilen konular içerisinde bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Konya, türkü, işlev, eleştiri. Abstract Folk songs are one of the main important types of folk poetry. Folk songs, contained within richness of Turkish oral culture for centuries, have reflected our people's love, liking, happiness, sadness etc. Folk songs both indicate variety with idiocratial melodies and show distinctness in terms of theme and form. Also, folk songs can be both anonymous and personal. In folk songs, all circumstances that the human can experience in the daily life have been treated as theme. Of course, there are critical approaches that are viewpoints about daily life in folk songs. In folk songs, Konya's folk songs have idiocratial and different position. In this paper, culture of criticism have been analyzed in Konya's folk songs broadly and function of folk songs have been attempted to be revealed on causes, types, verges etc. * Bu makale, Uluslararası Türkçe Kongresi (Saraybosna-Bosna Hersek 23-27 Mayıs 2016)'nde bildiri olarak sunulmuş, basılı olmayan metnin genişletilmiş hâlidir. Gönderim Tarihi / Sending
doi:10.21497/sefad.377447 fatcat:zqemeb6lazfghlzhttjuznomre