Filters
1 Hit in 0.036 sec

O ИМЕНИМА СТАРИХ СРПСКИХ ЛЕТОПИСА

Дејан Јакшић
2016 ИСТРАЖИВАЊА  
Изучавање старих српских летописа није пратило одговарајуће објашњавање додељивања назива појединим рукописима. Ради лакшег коришћења и идентификације текстова, овај рад жели да приближи и појасни неке чињенице из ове области, да укаже на прећутане појединости и допуни раније проучаваоце летописа. Пратећи најзначајнија издања летописа, пре свега оних Љ. Стојановића, подсећа се на речено и промене у дуготрајном процесу именовања и коначне кодификације летописних назива и улогу коју су при томе
more » ... коју су при томе имали он и П. Ј. Шафарик. Откривају се мотиви и мање познати разлози називања појединих летописа.
doi:10.19090/i.2013.24.223-233 fatcat:mwqbwuliq5g7vempqb5exlneyq