Filters
1 Hit in 0.25 sec

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. Andrzej Radzimiński

Mateusz Hübner
2018 Zapiski Historyczne  
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. Andrzej Radzimiński, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2017, ss. 648, il., ISBN 978-83-7285-808-5. Województwo kujawsko-pomorskie składa się z kilku krain historycznych, do których zaliczają się nie tylko Kujawy i ziemia chełmińska, lecz także ziemie dobrzyńska i michałowska, Pałuki, Krajna oraz Kociewie. Nie można mówić o uniwersalnej historii tych krain w skali obecnego województwa. Chodzi tu zarówno o ich
more » ... arówno o ich zróżnicowanie, jak i o konstruowanie województwa według kryterium zarządzania państwem. To kryterium w przypadku Pomorza i Kujaw połączyło ziemie sąsiednie, ale całkowicie odmienne w historii i charakterze. W procesie historycznym terytoria te funkcjonowały nierzadko w zróżnicowanych uwarunkowaniach polityczno-ustrojowych. Znamiennym tego świadectwem jest przynależność państwowa w XIX w., gdy ziemie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego były podzielone między Prusy oraz należące do carskiej Rosji Królestwo Polskie. Problem odwołania się do wspólnych tradycji szeroko pojętych Kujaw i Pomorza dodatkowo komplikuje to, że przed wejściem w życie ustawy z 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa nie istniało województwo kujawsko-pomorskie. Postrzeganie każdego regionu w kategoriach podziałów administracyjnych i politycznych jest obarczone ryzykiem, ponieważ zmienne granice często pozostają w sprzeczności z tożsamością kulturalną i tradycją historyczną "małych ojczyzn". Autorzy monograficznego ujęcia zatytułowanego Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego udowodnili jednak, że można z powodzeniem analizować dzieje obecnego województwa z punktu widzenia rozmaitych dyscyplin naukowych: archeologii, historii, historii sztuki, biologii, geografii i kartografii. Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego to praca zbiorowa, opublikowana w 2017 r. nakładem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
doi:10.15762/zh.2018.36 fatcat:y7hn7pu325hxfebkh2sc2b2ng4