Filters
1 Hit in 0.045 sec

Protective Treatments on Edo Murtić's Wall Mosaics from the Memorial Ossuary in Čazma
Zaštitni zahvati na zidnim mozaicima Ede Murtića na Spomen-kosturnici u Čazmi

Toni Šaina, Edita Šurina
2014 Portal, journal of the Croatian Conservation Institute  
261 Toni šaina, ediTa šurina: ZašTiTni ZahvaTi na Zidnim moZaicima ede murTića na Spomen-koSTurnici u ČaZmi | Zaštitni zahvati na zidnim mozaicima Ede Murtića na Spomen-kosturnici u Čazmi Toni Šaina Hrvatski restauratorski zavod Odjel za zidno slikarstvo i mozaik Rijeka, Užarska 26 tsaina@h-r-z.hr Edita Šurina Hrvatski restauratorski zavod Dokumentacijski odsjek za nepokretnu baštinu Zagreb, Ilica 44/1 esurina@h-r-z.hr Stručni rad/Professional paper Primljen/Received: 28. 12. 2013. UDK:
more » ... 2013. UDK: 725.94.025.4(497.5 Čazma) ključne riječi: Čazma, Spomen-kosturnica, Edo Murtić, zidni mozaik, konzervatorskorestauratorski radovi, građevinska sanacija spomenika, staklena pasta, mehaničko čišćenje, rekonstrukcija sažetak: Na zaravni brežuljka u samom središtu Čazme, povijesnoj Gradini, nalazi se spomenik poginulim borcima Narodnooslobodilačke borbe moslavačkog kraja. Čini ga kosturnica koja je djelomično ukopana u zemlju, a iznad nje je kubus čije su plohe danas prekrivene mozaicima. Spomen-kosturnica je podignuta 1956. godine prema projektu ing. arh. Fedora Wenzlera i tada su na tri plohe kubusa izvedeni duboki reljefi s temom ratnih stradanja, rad akademskog kipara Belizara Bahorića. Već je nakon petnaest godina stanje spomenika bilo izrazito loše pa se 1970. godine pristupilo njegovu preoblikovanju koje je povjereno akademskom slikaru Edi Murtiću i ponovno Belizaru Bahoriću. Murtić je na mjestu prethodnih reljefa, ali i na četvrtoj plohi kubusa izveo mozaike, dok je Bahorić aplicirao brončane reljefe na zid kosturnice. Zbog neredovitog održavanja, loše izvedbe, ali i namjernog ljudskog vandalizma, propadanje toga vrijednog umjetničkog ostvarenja i znatna oštećenja mozaika doveli su do nužne obnove i složenih konzervatorsko-restauratorskih radova koje je između 2010. i 2012. godine proveo Hrvatski restauratorski zavod.
doi:10.17018/portal.2014.17 fatcat:r3m7n4ntsbhedi4hr5jbtzazte