Filters
1 Hit in 0.039 sec

Workshop as a method of training future experts in techogenic and environmental safety

Natalia Bordiug, Anastasiia Rashchenko, Tetyana Les
2020 ScienceRise Pedagogical Education  
Стаття містить результати наукових досліджень у сфері застосування workshop у навчанні майбутніх фахівців з техногенної та екологічної безпеки. Доведено актуальність методу у контексті підготовки компетентних та конкурентоспроможних на ринку праці України спеціалістів. У результаті дослідження виокремлено та охарактеризовано основні складові workshop як методу практичноорієнтованого навчання фахівців. Встановлено, що процес створення workshop з теми «Моніторинг надзвичайних ситуацій» має
more » ... итуацій» має складатись з трьох підсистем: підготовчо-цільової, організаційно -методичної, аналітично -прогностичної. Наведено його основні методичні складові. Розроблено workshop з теми «Моніторинг надзвичайних ситуацій» для майбутніх фахівців зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Метою якого є створення системи моніторингу надзвичайної ситуації на прикладі певного об'єкта та розробка можливих сценаріїв запобігання, попередження та ліквідації наслідків аварії. Доведено, що метод workshop забезпечить можливість застосування студентами попередньо набутих знань, вмінь і навичок з моніторингу навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Крім того, такий метод забезпечить аналізу студентами можливих сценаріїв виникнення небезпечних ситуацій на території певного регіону, створення ними системи кризового моніторингу за станом складових довкілля та розробки практичних рекомендацій щодо шляхів ліквідації аварії та її попередження у майбутньому. Визначено, що у ході проведення workshop, запрошені стейкхолдери мають можливість підібрати собі працівників. Доведено, що навчання фахівців з техногенно-екологічної безпеки з використанням workshop забезпечує формування компетентних та конкурентоспроможних працівників, готових працювати на конкретних вітчизняних роботодавців, кейси яких було опрацьовано під час занять, що в подальшому зупинить відтік фахівців з України Ключові слова: workshop, інноваційні методи навчання, освітній процес, фахівців з техногенноекологічної безпека Copyright © 2020, N. Bordiug, А. Rashchenko. This is an open access article under the CC BY license
doi:10.15587/2519-4984.2020.200263 fatcat:3bjbdcguifcjhnn4vlc6gb6r7y