Filters
1 Hit in 0.04 sec

Folkbibliotek makt och disciplinering. En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten

Kerstin Rydbeck
2010 Dansk biblioteksforskning  
ANMELDELSE: Andersson, Dan (2009) Folkbibliotek makt och disciplinering: en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten. Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, nr 163. Stockholm: Stockholms universitet. 228 s. ISBN 978 91 7155 951 7. Finns även fritt tillgänglig i fulltext via SwePub: http://swepub.kb.se
doi:10.7146/danbibfor.v6i1.97422 fatcat:g67kogmbjjbhvh2oah536nab2u