Filters
1 Hit in 0.039 sec

Treatment and follow up results of patients with monosymptomatic enuresis nocturna
Monosemptomatik enürezis nokturnalı hastalarda tedavi ve takip sonuçlarımız

Mehmet Sezai Oğraş
2013 Dicle Medical Journal  
ÖZET Amaç: Monosemptomatik enürezis nokturna'lı hastalarda, tedavi sonuçlarını değerlendirmek. Yöntemler: Monosemptomatik enürezis nokturna tanısıyla tedavi uygulanan toplam 97 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara önce 3 aylık motivasyon ve davranışa dayalı tedavi uygulandı. Davranış ve motivasyon tedavisine devam etmek istemeyen, tedaviden fayda görmeyen veya nüks olan toplam 79 hastaya, desmopressin 60-120 mikrogram uygulandı. Gece ıslatma sayısının %90-100 azalması tam yanıt, %50-90
more » ... yanıt, %50-90 azalması orta derecede yanıt, % 50'nin altında azalması yanıtsız olarak kabul edildi. Hastaların kontrollerinde, tedaviye alınan yanıta göre kür ve nüks oranları değerlendirildi. Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 40, No 3, 410-413 KAYNAKLAR
doi:10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0299 fatcat:b7zyify2dvdt3opbto7qx32tsa