Filters
1 Hit in 0.25 sec

Hubertus Blaumeiser, Anna Maria Rossi (edd.), Resurrezione di Roma, Dialoghi interdisciplinari su città, persona e relazioni a partire da un testo di Chiara Lubich, Roma: Città Nuova, 2017, pp. 247

Raul Silva
2019 Paedagogia Christiana  
Reviews 623 magający w zapoznaniu się, i to w sposób pogłębiony, z rozpowszechnioną w mediach tematyką nadużyć. Przyjęta w większości artykułów metoda socjologiczna przekaże czytelnikowi dużą ilość informacji o skali zjawiska w świecie. Pewnym mankamentem dzieła może być brak konkretnych przykładów, świadectw ludzi, którzy ucierpieli wskutek nadużyć. Z pewnością ich siła oddziaływania jest lepsza niż procentowe statystyki. Podobny problem zachodzi w przedstawianiu psychologicznych uwarunkowań
more » ... znych uwarunkowań relacji wychowawca-wychowanek. Wskazanie na ogólne cechy, takie jak: wsłuchanie się, empatia, zrozumienie, asertywność, bez opowiedzenia konkretnej historii ludzkiej pozostawia pewien niedosyt u odbiorcy. Dużym atutem dzieła jest z kolei jego charakter formacyjny, podkreślony przez zaprezentowanie praktycznego podręcznika pomagającego w kształtowaniu właściwych relacji wychowawca-wychowanek. Oparcie go na zdrowej chrześcijańskiej antropologii pomoże z pewnością w lepszym przygotowaniu do pracy i wolontariatu formatorów młodych ludzi. Dzieło Custodiar la infancia można polecić wszystkim, dla których ważna jest sprawa prawidłowego, pełnego harmonii rozwoju dzieci i młodzieży.
doi:10.12775/pch.2019.035 fatcat:xycatvkdlfbp7pbtk52q5ojlyq