Filters
1 Hit in 0.046 sec

Tv's egenreklame og kanalstemmen – en kvalitativ undersøgelse

Jørgen Stigel
2004 MedieKultur: Journal of Media and Communication Research  
Tv-stationer fungerer som distributører af andres markedsføring i form af reklamer, men de er samtidig også selvstændige aktører i medieret markedskommunikation, idet tv-kanalerne må gøre opmærksom på sig selv og deres egenart for at tiltrække og fastholde seere. Artiklen kate- goriserer og definerer, hvordan tv-stationerne sætter sig selv i scene i form af egenreklame og kanalstemme. En sammenlignende analyse af DR1, TV2 og TV3 påviser, at stationernes egenreklamer formmæssigt konvergerer i
more » ... gt konvergerer i perioden 1993 til 1996. Der sker samtidig en selvstændig- gørelse af egenreklamen, idet kanalstemmen – voice over'en – har fået mere autonomi, og stemmen fungerer som en central instans for ska- belse af nærvær, fællesskab og continuity.
doi:10.7146/mediekultur.v20i37.1257 fatcat:ej3yjhimefdzfoqwidte5txwei