Filters
1 Hit in 0.062 sec

Contribution to better understanding of logistics

Marjan A. Milenkov, Milan Ž. Dronjak, Vladan D. Parezanović
2015 Vojnotehnički Glasnik  
Sažetak: U određenju logistike i logističkih sistema postoji čitav niz definicija kojima su različiti autori, u različitim vremenima, vojnim, privrednim, tržišnim i društvenim okolnostima, nastojali da što bolje objasne suštinu logistike kao grane ratne veštine, poslovne filozofije, naučne discipline, itd. Iako je logistika veoma stara oblast ljudske delatnosti, koja se usavršavala uporedo sa razvojem civilizacije, logistički pojmovi su još uvek u procesu sazrevanja i treba ih prihvatati onako
more » ... h prihvatati onako kako su se pojavljivali i kako se pojavljuju u različitim oblastima ljudske delatnosti, sa konkretnim odrednicama koje dobijaju od svog okruženja. Glavni cilj logistike jeste poboljšanje ukupnog kvaliteta, minimizacija ukupnih troškova i maksimizacija dobiti. Ovi suprotstavljeni zahtevi upravo ukazuju na svu kompleksnost oblasti i problematike kojima se logistika bavi. S obzirom na kompleksnost i zastupljenost logistike u svim oblastima društvenog života, težište ovog rada usmereno je na pojašnjenje i razvoj pojma i upotrebu termina logistika u Vojsci i poslovnim (civilnim) organizacijama i na određenom doprinosu boljem razumevanju logističkog sistema. Ključne reči: logistika, vojna logistika, poslovna logistika, logistički sistem. ________________________ NAPOMENA: Rad proizilazi iz projekta "Model baze podataka sistema za podršku odlučivanju organa logistike", oznaka VA-TT/6/13-15.
doi:10.5937/vojtehg63-6467 fatcat:qaynreen3fgi7oano4hg554gny