Filters
1 Hit in 0.028 sec

Infarct-related artery filled with thrombus cleared completely after tirofiban therapy
Rezolucja skrzepliny wypełniającej tętnicę odpowiedzialną za zawał po leczeniu tirofibanem

Serkan Bulur, Hakan Özhan, Yasin Türker, Șule Bulur
2012 Advances in Interventional Cardiology  
A b s t r a c t The treatment of acute coronary syndrome patients with high thrombus burden is difficult. Percutaneous coronary interventions increase the frequency of distal embolization in these patients. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors are effective anti-platelet agents and they can be very helpful in such cases. Herein, we present the impact of tirofiban infusion on an infarct-related artery with high thrombotic burden. The thrombus cleared completely without coronary angioplasty. Key
more » ... gioplasty. Key words: acute coronary syndrome, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor S t r e s z c z e n i e Leczenie ostrych zespołów wieńcowych u pacjentów, u których obecna jest duża ilość skrzeplin, jest skomplikowane. Przezskórne interwencje wieńcowe zwiększają częstość występowania dystalnej embolizacji u tych chorych. Inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa są skutecznymi lekami przeciwpłytkowymi i mogą być bardzo pomocne w takich sytuacjach. Prezentujemy wpływ wlewu tirofibanu na tętnicę odpowiedzialną za zawał wypełnioną materiałem zakrzepowym. Skrzepliny uległy całkowitej rezolucji bez konieczności wykonywania angioplastyki wieńcowej. Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, inhibitor glikoproteiny IIb/IIIa
doi:10.5114/pwki.2012.28074 fatcat:3q73toeblrdynamzurovpghjpu