Filters
1 Hit in 0.046 sec

Dosjei UDBE kao problematični objekt (re)konstrukcije hrvatskog nacionalnog identiteta

Viktorija Kudra Beroš
2018 Etnološka Tribina  
1 UDBA -Uprava državne bezbednosti/sigurnosti djelovala je od 1946. (nastala preustrojem OZNE) do 1990. kao jugoslavenska tajna policija. Od 1966. zvala se Služba državne bezbednosti (sigurnosti -SDS). Mreža je bila organizirana putem republičkih središnjica pod republičkim sekretarijatom za unutarnje poslove i uz odgovornost saveznoj razini. Nadležna državno-politička tijela bila su na republičkoj razini (Sabor, Predsjedništvo SRH), ali nadležnost je imao i SKJ (Lemić 2015: 405-406). U javnom
more » ... 405-406). U javnom i političkom diskursu najčešće se koristi naziv UDBA.
doi:10.15378/1848-9540.2018.41.05 fatcat:wqktdw4cwvfmpix56cvhat3hxu