Filters
1 Hit in 0.034 sec

USING OPEN SOURCE OPENCV LIBRARY FOR PRACTICAL COURSES OF COMPUTER VISION
VYUŽITÍ OPEN SOURCE KNIHOVNY OPENCV PRO PRAKTICKÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ

Pavel JETENSKÝ
2013 Journal of Technology and Information Education  
The article shows how to use free software library OpenCV as a main software tool for Computer Vision courses at secondary schools and universities. Sample lectures of Computer Vision are covered with respect to how to demonstrate algorithms' behavior using OpenCV. Comparison of OpenCV with alternative software tool MATLAB is presented. Working C# code samples are part of the article. Resumé: Příspěvek poskytuje informace o tom, jak použít volně dostupnou knihovnu OpenCV jako hlavní softwarový
more » ... hlavní softwarový nástroj pro výuku cvičení předmětu Počítačové vidění na středních a vysokých školách. V článku jsou popsány vzorové úlohy počítačového vidění s ohledem na to, jak demonstrovat vlastnosti algoritmů pomocí knihovny OpenCV. Je uvedeno srovnání s alternativním nástrojem pro výuku, komerčním softwarem MATLAB. Součástí textu jsou funkční ukázky zdrojového kódu v jazyce C#.
doi:10.5507/jtie.2013.017 fatcat:54e5prmrwngu3lch66wmowd5iu