Filters
1 Hit in 0.043 sec

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE KARDIYOPULMONER BYPASS (CPB) SIRASINDA KOMPLEMAN AKTİVASYONU VE BUNUN AZALTILMASINDA STEROİDLERİN ROLÜ

UÇANOK Kemalettin
1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
doi:10.1501/tipfak_0000000497 fatcat:muilgivqpjafhju46o4xkegyge