Filters
1 Hit in 0.05 sec

Umowa spółki cichej – podatkowoprawne skutki jej zawarcia i wykonywania

Monika Zieniewicz
2017 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Streszczenie. Instytucja spółki cichej nie jest obecnie uregulowana w żadnym akcie prawnym w polskim systemie prawnym, choć jej doniosłość w praktyce nie budzi wątpliwości. Jak każda czynność dokonywana w sferze gospodarczej i ekonomicznej zawarcie i wykonywanie umowy spółki cichej wiąże się z określonymi skutkami na gruncie prawa podatkowego. Ze względu jednak na brak ustawowej regulacji tej instytucji problematyczna jest kwestia ustalenia skutków podatkowoprawnych. Stąd szczególnej uwagi
more » ... zególnej uwagi wymaga zarówno zagadnienie określenia tych skutków na gruncie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, jak i kwestia ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki cichej. Słowa kluczowe: spółka cicha; umowa spółki cichej; podatek; podatki. Abstract. The institution of the silent partnership is not currently regulated by any legal act in the Polish legal system, although its importance in practice is not in doubt. As every action made in the economic sphere and economic execution
doi:10.12775/pbps.2016.023 fatcat:ggzn7aku4jhrfogixzpvuv4pw4