Filters
1 Hit in 0.035 sec

HYDROMETALLURGICAL METHODS OF INDIUM RECOVERY FROM OBSOLETE LCD AND LED PANELS

Patrícia Krištofová, Ewa Rudnik, Andrea Miškufová
2016 Metallurgy and Foundry Engineering  
This paper shows a review of literature data on the possibilities of indium recovery from ITO layers of waste LCD and LED displays. A short characterization of indium, its compounds, resources, production, and applications is presented. The structure and operation of LCD displays are shown. A detailed overview of the ITO leaching process is presented. Methods of indium(III) ion separation from the leachate solutions (SX, HoLLE, IX) as well as recovery of the final products (precipitation,
more » ... recipitation, cementation, electrowinning) are also shown. Artykuł przedstawia przegląd literatury na temat odzysku indu z warstw ITO w zużytych panelach LCD i LED. Przedstawiono krótką charakterystykę indu, jego związków chemicznych, zasobów, produkcji i zastosowań. Omówiono budowę i zasadę działania paneli LCD. W sposób szczegółowy opisano proces ługowania ITO. Przedyskutowano także metody rozdziału jonów indu(III) z roztworów po ługowaniu (SX, HoLLE, IX) oraz odzysku produktów końcowych (strącanie, cementacja, elektroliza).
doi:10.7494/mafe.2016.42.3.157 fatcat:4zhfplhjord55higd4drfsbqde