Filters
1 Hit in 0.045 sec

Zmiany w ruchu turystycznym Hawajów w latach 2005–2015

Bożena Elżbieta Wójtowicz
2018 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego  
Ruch turystyczny odgrywa istotną rolę w rozwoju turystyki na świecie. Jednym z najlepiej zagospodarowanych i najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów są Hawaje. Zmiany w jego układzie przestrzennym warunkowane są z jednej strony popytem wewnętrznym i zewnętrznym, z drugiej zaś możliwościami rozwoju poszczególnych wysp. Celem pracy była analiza zmian w ruchu turystycznym w układzie przestrzennym i czasowym w odniesieniu do pięciu wysp hawajskich: O'ahu, Maui, Kaua'i, Moloka'i i Hawai'i
more » ... oloka'i i Hawai'i Island. Analizy statystyczne wykonano z wykorzystaniem danych pochodzących z Report Hawai Tourism Authority 2005 do 2015, banku danych of Hawaii Offers a Safe Port. Wyniki badań wskazują na zmiany w ruchu turystycznym w latach 2005–2015. W roku 2007 odwiedziło Hawaje ponad 7,6 mln osób, w 2009 roku kryzys gospodarczy w USA i Japonii spowolnił przepływ turystów o ponad 1,1 mln, a ponowny jego wzrost odnotowano rok później i w kolejnych latach. Największy ruch turystyczny obserwuje się na wyspie O'ahu. Turyści krajowi stanowili ponad 67% odwiedzających Hawaje. Rozwój funkcji turystycznych wysp jest zróżnicowany i zależy nie tylko od wielkości ruchu turystycznego i motywów przyjazdu, ale również od zagospodarowania turystycznego. Cechą charakterystyczną współczesnej turystyki na Hawajach jest jej masowość, ekspansja przestrzenna oraz wzrost standardu usług.
doi:10.24917/20801653.322.23 fatcat:iaohuaxcl5etbf6qr2xz2m2xia