Filters
1 Hit in 0.038 sec

"Wszystko jest warte opisania". Przypadek Jacka Baczaka

Justyna Szczęsna
2020 Forum Poetyki  
Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka to rzecz o nieobecnym w kulturze, przemilczanym hospicyjnym świecie będącym przestrzenią spotęgowanej obcości. Baczak podejmuje próbę jego opisania, wysłowienia nagromadzonego tam cierpienia, powolnego odchodzenia i śmierci. Jego opis nie może odwoływać się do gotowych matryc, schematów czy wypróbowanych i oswojonych języków. Opis powstaje więc z elementów najprostszych, najbardziej przezroczystych, ascetycznych. Staje się dzięki temu dojmująco
more » ... ojmująco wiarygodny, służebny. Zachowując dalece idącą powściągliwość wobec spraw ostatecznych, boleśnie dotyka.
doi:10.14746/fp.2020.19.23432 fatcat:sa6m3a5vjzavfm47fsgzryaof4