Filters
1 Hit in 0.044 sec

ITMA 2015 – Novelties in the Field of Textile Finishing Machinery
ITMA 2015 – Novosti na področju strojne opreme za plemenitenje tekstilij

Brigita Tomšič
2016 Tekstilec  
Izvleček V prispevku so predstavljene najpomembnejše novosti na področju strojne opreme za plemenitenje tekstilij, prikazane na sejmu ITMA 2015. Opisane so tehnične izboljšave v tehnologiji kompresijskega krčenja in urejanja površine blaga, kot tudi novosti na področju fi ksiranja volnenih in polvolnenih ploskih tekstilij ter novosti s področja sušenja tkanin in pletiv. Poudarek je namenjen tudi tehnološkim inovacijam strojne opreme za kemijsko plemenitenje tekstilij. Abstract The article
more » ... t The article presents the most important novelties in the fi eld of textile fi nishing machinery shown at ITMA 2015. Technical improvements in the compression shrinkage technology and in the quality of a fabric aspect, as well as the novelties in the fi eld of anti-shrinking treatment of woollen and half-woollen fl at textiles and in the fi eld of textile drying are described. Emphasis was laid also on technological innovations of the machinery for chemical treatment.
doi:10.14502/tekstilec2016.59.256-262 fatcat:ddfkfvvxfrbfvh6obs4tar3yqq