Filters
1 Hit in 0.04 sec

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia we włoskich regionach

Anna Kowalczyk
2018 Humanities and Social Sciences quarterly  
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WE WŁOSKICH REGIONACH Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia we włoskich regionach. W pracy ujęte są opisowe analizy przeciętnego PKB per capita i przeciętnych stóp bezrobocia oraz analiza skupień. Badania przeprowadzono w oparciu o dane z Urzędu Statystycznego Włoch (Istituto Centrale di Statistica ISTAT) i ze względu na dostępność odpowiednich danych obejmuje lata 1998-2015. Ponadto w artykule wykorzystano prosty model
more » ... rosty model teoretyczny dotyczący kształtowania się przyrostu stóp bezrobocia, w którym to owe przyrosty w kolejnych latach oraz regionach zależą od stóp wzrostu PKB per capita oraz stóp procentowych z roku poprzedniego. Do oszacowania parametrów modelu zastosowano klasyczną metodę najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem procedury fixed effect. Wyniki analizy dotyczącej przestrzennego zróżnicowania bezrobocia we włoskich regionach pokazują, że bezrobocie we Włoszech odznacza się dużym przestrzennym zróżnicowaniem. Regiony Południowych Włoch odznaczają się dużo większym bezrobociem, niż regiony należące do Północnych czy Środkowych Włoch. Skład grup kwartylowych dotyczących PKB na mieszkańca oraz stopy bezrobocia w analizowanym okresie charakteryzują się stabilnością, zauważyć można również, że regiony z południa Włoch zawsze tworzą pierwszą lub drugą grupę kwartylową. Ponadto badania pokazują, że przyrosty stóp bezrobocia we włoskich regionach wynikają ze stopy wzrostu PKB per capita oraz stopy bezrobocia, a przyrost ten jest objaśniany przez stopę wzrostu PKB oraz stopy bezrobocia z okresu poprzedniego w około 70 procentach. Słowa kluczowe: rynek pracy, analiza regionalna, PKB per capita, Włochy.
doi:10.7862/rz.2018.hss.25 fatcat:g4aj4qk5jrh5dbbcc6vquat6sq