Filters
1 Hit in 0.052 sec

Müslüman ve Öteki -Tarihsel Perspektiften Bakış-

İmadüddin Halil, Kamil Güneş
2006 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
GİRİŞ Öteki ile diyalog, Müslümanlarla Hıristiyan ya da diğer dinlere mensup kişiler arasında karşılıklı bakış açılarının ele alındığı, araştırmaların ortaya konduğu, tavsiyelerin belirlendiği, sonra da eyleme dönük kayda değer bir yansıması olmaksızın hemen raflara terk edilecek birtakım konferanslar ya da toplantılarla gerçekleşecek değildir. Diyalog fiiliyattır, davranıştır, günlük hayatın ayrıntılarından başlayarak hürriyet, aynı vatanda birlikte yaşama, hayatta olma ve onu sürdürme gibi
more » ... nu sürdürme gibi diğeri ile ilişkilerdeki tüm fıtrî değerlerin toplamıdır. Bu açıdan bakıldığında, işte burada, fıkhî donanımlar ve tarihî deneyimler seviyesinde pratik anlamıyla "diyalog" taleplerini İslâm ümmeti gibi gerçeğe dönüştürebilecek başka bir güç yoktur. Ötekine nasıl muamele edileceğine dair çok ve seçkin fıkhî verileri gözden geçirmek bu araştırmanın konusu değildir. Sayılamayacak kadar çok tarihî delil arasından sadece kanıt olmak üzere birtakım geçmiş deneyimlere işarette bulunmak yeterli olacaktır. Bu tarihî deneyimler şüpheye mahal bırakmayacak derecede göstermektedir ki, Hıristiyan ve Yahudi gibi Ehl-i Kitap'tan olanlarla bunların dışındaki diğer dinî gruplar, yeryüzünde hiçbir tarihî tecrübenin şahit olmadığı ve olmayacağı bir tarzda İslâm memleketinde hayat sürmüşler, kendi dinî ve medenî haklarını sonuna kadar kullanmışlardır.
doi:10.5281/zenodo.3343759 fatcat:qeidcrjvt5dcnjvtoazoxuuz5m