Filters
1 Hit in 0.035 sec

AYRIMCILIK, NEFRET SÖYLEMİ/SUÇLARI VE TRANSFOBİ İLE DAMGALANAN TRANS KADINLAR

Dicle ÖZCAN ELÇİ
2018 Journal of International Social Research  
Öz Ayrımcılık ideolojisi, dışlama/damgalama/ötekileştirme pratiklerine dayanarak, insanların sahip oldukları ırk, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi doğal/doğuştan olan farklılıklarını politik kutuplaşmalara dönüştüren anti-barışçıl bir içeriğe sahiptir. Bu çalışmada ayrımcılıktan beslenerek açığa çıkan nefret söylemi ve bunun da türevleri olan homofobi ve transfobik tepkilerin LGBTİ bireyler kategorisinde yer alan trans kadınların yaşamlarındaki yansımaları üzerinde
more » ... zerinde durulmaktadır. Çalışmada, 12 trans kadın ile yaşam öyküsü/anlatıların aktarıldığı yüz yüze derinlemesine mülakat tekniğiyle görüşülmüş olup, sonrasında da bu görüşmeler "anlatı analizi" tekniği ile çözümlenmiştir. Anahtar Kavramlar: Ayrımcılık, Nefret Söylemi/Suçları, Homofobi/Transfobi, Ötekileştirme, Trans Kadınlar. Abstract The ideology of discrimination, has an anti-peaceful contentthat turns, natural differences of humans such as race, ethnicity, sexual orientation, gender identity into political conflicts based on exclusion/stamping/othering practices. This study focuses on effects of hate speech fed by discrimination and appears as a result, and homophobic and transphobic response which are derivative of hate speech on life of trans women who are in LGBTI individual category. In this study, with 12 trans women are talked about their life story in face to face interview technique and then these meetings are resolved by narrative analysis technique.
doi:10.17719/jisr.20185537226 fatcat:23gck2fqgfalbf5kalgr7fynmu