Filters
1 Hit in 0.12 sec

Çalışanların Yalan Söyleme Eğiliminin Bir Öncülü Olarak Örgütsel Dışlanma

Harun Yıldız, Alptekin Develi
2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Örgütsel dışlanma çalışanın iş arkadaşları tarafından önemsenmemesi veya ihmal edilmesi olarak tanımlanabilir. Örgütsel dışlanma, çalışanlara ve dolayısıyla örgüte zarar veren bir durum olarak kendisini göstermektedir. Dolayısıyla çalışanların yalan söyleme eğilimlerini tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere yönelik önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmanın amacı, yalan söyleme eğiliminin bir öncülü olarak örgütsel dışlanmanın rolünü
more » ... rolünü incelemektir. Nitel bir araştırma deseni ile Sosyal Bilişsel Teori ve Sosyal Mübadele Teorisi esas alınarak hazırlanan çalışma sonucunda, bir araştırma önerisi geliştirilmiştir. Buna göre, örgütsel dışlanmanın çalışanların yalan söyleme eğilimini olumlu olarak etkileyeceği öngörülmektedir. Araştırma, aynı zamanda teorik olarak çeşitli öneriler sunmaktadır.
doi:10.18506/anemon.452575 fatcat:ljcnhv2iivahpegxhlcaa2kjka